רש"י על שופטים ח כז

<< רש"י על שופטים • פרק ח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יג • טז • יח • כ • כא • כו • כז • לג • לה • 


"ויעש אותו גדעון לאפוד" - להיות לזכרון על תשועה גדולה לראות כמה היה חילם כבד שבנזמי חשוביהם היה כל הזהב הזה

"ויזנו כל ישראל אחריו" - לאחר מיתת גדעון