רש"י על שופטים ח כא

<< רש"י על שופטים • פרק ח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יג • טז • יח • כ • כא • כו • כז • לג • לה • 


"השהרנים" - לוינט"ש בלע"ז של זהב