רש"י על שופטים ב טו

רש"י על שופטים • פרק ב >>
א • ג • ו • ז • ט • טו • טז • יח • יט • כב • 


"בכל אשר יצאו יד ה' היתה בם לרעה" - על אלימלך ומחלון וכליון נאמר בסדר עולם (פרק יב)