רש"י על שופטים ב א

<< רש"י על שופטים • פרק ב
א • ג • ו • ז • ט • טו • טז • יח • יט • כב • 


"ויעל מלאך ה'" - שנינו בסדר עולם (פרק יט) זה היה פנחס

"אל הבוכים" - שם המקום

"אעלה אתכם" - כך היה דעתי מתחילה להעלותכם ממצרים וכן עשיתי על מנת להוריש את אויבי