רש"י על צפניה א ח

<< רש"י על צפניה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • יז • 


"מלבוש נכרי" - תכשיטי עכו"ם