רש"י על צפניה א ג

<< רש"י על צפניה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • יז • 


"והמכשלות את הרשעים" - הם העכו"ם