רש"י על עמוס ה ח

<< רש"י על עמוס • פרק ה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"ויום לילה החשיך" - ויש ששעתו עומדת לו כאור היום ואני מחשיכו ללילה

"הקורא למי הים" - יונתן תרגם דאמר לכנשא משריין סגיאין כמי ימא ומבדר להון על אפי ארעא רבותינו פירשו על דור אנוש שהציף עליהם את מי אוקינוס

"ה' שמו" - לו היה לכם לעבוד והוא היה מגביר אתכם על שונאיכם