רש"י על עזרא ג יב

<< רש"י על עזרא • פרק ג >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ביסדו" - ביסוד שלו מן שם דבר של יוסד ומן יסד יאמר ביסדו כמו מן חדש בחדשו מן קדש בקדשו

"זה הבית" - כשהיו רואין בניין בית זה היו בוכין מתוך שהיו זוכרים אותו בניין גדול של בית ראשון

"ורבים" - אשר לא ראו בניין בית ראשון היו שמחין ומריעין בשמחה בקול גדול מרוב שמחתן שיצאו מגלותן