רש"י על עזרא א ה

"ליהודה ובנימין" - אותן ראשי האבות אשר לשבטים הללו של יהודה ובנימין

"לכל העיר" - עם כל אותם שהעיר ה' רוחו לעלות ולבנות הבית עלו לירושלים לבנות הבית