רש"י על עזרא א ח

"ויספרם" - הגזבר הזה מנה אותם ומסרם לששבצר למען ישאם ויוליכם לירושלים ואמרו רבותינו הוא ששבצר הוא דנייאל ולמה נקרא שמו ששבצר שעמד בשש צרות

"הנשיא ליהודה" - הוא הנשיא אשר לשבט יהודה