רש"י על נחמיה יב ל

| רש"י על נחמיהפרק י"ב • פסוק ל' | >>
א • ח • ט • י • יב • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מד • מז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויטהרו" - תחלה טהרו את עצמן ואח"כ טהרו את אחרים

"ואת השערים ואת החומה" - שלא תהיה טומאה שם בעיר