רש"י על נחמיה יב יב

| רש"י על נחמיהפרק י"ב • פסוק י"ב |
א • ח • ט • י • יב • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מד • מז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ובימי יויקים" - שהיה כהן גדול היו כהנים הללו הם היו ראשים ראשי בית אב למשמרותם

"לשריה מריה" - למשמרת של שריה היה מריה ראש בית אב ולמשמרת של ירמיהו היה חנניה ראש בית אב וכן כולם ואת אשר לא פירש כל העשרים וארבע משמרות לא דקדק המקרא בכך למנותם כולם