רש"י על נחמיה יא יא

רש"י על נחמיה • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • לו • 


"נגיד" - ממונה

"נגיד בית אלהים" - ממונה על בית אלהים