רש"י על נחמיה יא ט

"פקיד" - ממונה

"משנה" - אחר (הפקיד)