רש"י על נחמיה ט לו

| רש"י על נחמיהפרק ט' • פסוק ל"ו | >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • טו • יז • יט • כב • כד • כז • ל • לג • לו • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הנה אנחנו עבדים" - עליה שאנחנו מעלים מס לכל העכו"ם