רש"י על נחמיה ט ל

"ותמשוך עליהם" - משכת עליהם רחמים שלא להשחיתם