רש"י על נחמיה ח טו

"ואשר ישמיעו" - וצוו אשר ישמיעו קול לחוג את חג הסוכות וכן נוהג המקרא לדבר כענין הזה כמו אמור לנער ויעבור לפנינו (שמואל א' ט')

"ועלי הדס" - מפורש במסכת סוכה זה הדס שוטה שאינו ראוי ללולב כי אם לעשות סוכה

"ועלי תמרים" - ללולב

"ועלי עץ עבות" - זה הדס הראוי ללולב כמפורש במסכת סוכה