רש"י על נחמיה ח ז

"מבינים את העם" - שהיו מתרגמין לעם דברי תורה

"על עמדם" - שהיו עומדים על רגליהם