רש"י על משלי לא ה

<< רש"י על משלי • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 


"מחוקק" - הכתוב בתורה וכל שכן מה שהוא בגרסא