רש"י על משלי כח כב

<< רש"י על משלי • פרק כח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


"נבהל להון" - ממהר להרבות הון, וגוזל תרומותיו ומעשרותיו.

"כי חסר יבואנו" - חסרון יבא לו, שהמארה משתלחת במעשה ידיו.