רש"י על משלי כד ה

רש"י על משלי • פרק כד
ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יט • כא • כב • כג • כו • כז • כח • ל • לא • לד • 


"גבר חכם בעוז" - איש חכם הוא תמיד בעוז