רש"י על משלי י יג

<< רש"י על משלי • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לא • לב • 


"בשפתי נבון תמצא חכמה" - כשאדם מוכיח לנבון משיב לו חטאתי כגון דוד שאמר לנתן חטאתי (שמואל ב' יב)

"ושבט לגו חסר לב" - אבל חסר לב אינו שומע עד שילקה כמו פרעה