רש"י על משלי ח כג

"נסכתי מראש" - ל' נסיכי בני אדם (יחזקאל לה)