רש"י על משלי א א

<< רש"י על משלי • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כז • כח • לא • לב • לג • 


"משלי" - כל דבריו דוגמות ומשלים: משל התורה באשה טובה, ומשל העובדי גלולים באשה זונה.