רש"י על מלכים ב כ כ

<< רש"י על מלכים ב • פרק כ
א • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • 


"ואשר עשה את הברכה וגו'" - בדברי הימים