רש"י על מלכים ב כ ז

<< | רש"י על מלכים בפרק כ' • פסוק ז' |
א • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"דבלת תאנים" - כשהם לחין קרויין תאנים וכשנדרסים בעיגול קרויין דבלה

"וישימו על השחין ויחי" - ונס בתוך נס שהרי אף בשר חי כשאתה נותן עליו דבלה נסרח והקב"ה נותן דבר המחבל לתוך דבר שנתחבל ומתרפא (מכילתא שמות טו)