רש"י על מלכים ב כ ו

רש"י על מלכים ב • פרק כ >>
א • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • 


"ומכף מלך אשור אצילך" - למדנו שלפני מפלתו של סנחריב חלה