רש"י על מלכים ב י ב

<< רש"י על מלכים ב • פרק י
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • יב • יג • טו • יט • כ • כב • כד • כה • כז • כט • ל • לב • 


"ואתכם הרכב והסוסים" - ויש בכם כח להלחם