רש"י על מלכים ב ו לא

<< רש"י על מלכים ב • פרק ו >>
א • ג • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • טז • יח • יט • כב • כג • כה • כו • כט • ל • לא • לב • לג • 


"אם יעמוד ראש אלישע" - שהיכולת בידו לבקש רחמים