רש"י על מלכים ב ו כט

| רש"י על מלכים בפרק ו' • פסוק כ"ט | >>
א • ג • ה • ו • ח • ט • י • יא • יג • טז • יח • יט • כב • כג • כה • כו • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ותחבא את בנה" - מת ורוצה לאוכלו לבדה (ילקוט שמעוני רמז רלא)