רש"י על ישעיהו נה יב

"כי בשמחה תצאו" - מן הגלות

"ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה" - שיתנו לכם פריים וצמחם ויהנו (וירוננו) יושביהם