רש"י על ישעיהו נב ח

"צופיך" - צופים שמעמידין על החומות והמגדלים לבשר ולראות מי בא לעיר