רש"י על ישעיהו נב יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק נב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"כי הולך לפניכם" - שני דברים שבסוף המקרא הזה מיישבין שני דברים שבראשו

"כי לא בחפזון תצאו" - מה טעם כי הולך לפניכם ה' לנחותכם הדרך ומי ששלוחו מקדים לפניו לנחותו הדרך אין יציאתו בחפזון

"ובמנוסה לא תלכון" - לפי שמאסיפכם אלהי ישראל הולך מאחריכם לשמור אתכם מכל רודף כמו ונסע דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות ההולך אחרי המחנה קרוי מאסף לפי שהוא ממתין את הנחלשים ואת הנכשלים וכן הוא אומר ביהושוע והמאסף הולך אחרי הארון