רש"י על ישעיהו לט ג

<< | רש"י על ישעיהופרק ל"ט • פסוק ג' |
א • ב • ג • ו • ז • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מארץ רחוקה באו אלי" - זה אחד משלשה בני אדם שבדקן המקום ומצאן עביט של מימי רגלים קין וחזקיהו ובלעם חזקיהו היה לו להשיב אתה נביאו של מקום ולי אתה שואל התחיל מתגאה ואומר מארץ רחוקה באו אלי לפיכך נענש ועל ששמח עליהן והאכילן על שלחנו וכן בלעם שאמר לו מי האנשים האלה עמך והשיב ואמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי (במדבר כב) וכן קין שאמר לו אי הבל אחיך (בראשית יד) היה לו לומר רבש"ע הלא כל הנסתרות גלויות לך כו' כדאיתא בתנחומא