רש"י על ישעיהו לט ב

<< | רש"י על ישעיהופרק ל"ט • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בית נכתה" - בית גנזיו של בשמים כמו (בראשית לז) נכאת וצרי ולוט

"ואת השמן הטוב" - יש פותרים שמן המשחה וי"א הוא שמן אפרסמון שהיה מצוי בא"י והוא פנג האמור (ביחזקאל כז) יהודה וישראל המה רוכליך בחטי מנית ופנג וראיתי בספר יוסיפון שהוא אפרסמון וגדל ביריחו לכך נקרא יריחו על שם הריח

"לא היה דבר" - אף ס"ת