רש"י על ישעיהו לט א

<< | רש"י על ישעיהופרק ל"ט • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וישמע כי חלה ויחזק" - היה למוד לאכול בשלש שעות וישן עד ט' כיון שחזר גלגל חמה לחזקיהו כשעמד משנתו בט' שעות מצא שהוא שחרית בקש להרוג את כל עבדיו אמר הנחתם אותי ישן יומם ולילה עד הבקר אמרו לו גלגל חמה הוא שחזר אמר להם ומי החזירו אמרו לו אלוהו של חזקיהו כו' כדאיתא בתנחומא ובפסיקתא