רש"י על ישעיהו כ ו

"יושב האי הזה" - ארץ ישראל שהיו נשענים על פרעה לעזרה

"האי" - לשון איי הים