רש"י על ישעיהו כה ז

"הלוט" - הכסוי הלוט על כל העמים המכסה את כל העמים הלוט כמו וילט פניו (מלכים א יט) הנה היא לוטה בשמלה (שמואל א כא)

"והמסכה" - לשון נסיכות ושררה