רש"י על ישעיהו כה א

"עצות מרחוק אמונה אומן" - עצות שיעצת מרחוק לאברהם בברית בין הבתרים

"אמונה אומן" - אמונה נאמנת אומן כמו אוהל אוכל ואינו ל' פועל אלא ל' מפעל (אבויירמינ"ט בלע"ז)