רש"י על ישעיהו כה ב

"כי שמת" - הר שעיר מעיר לגל

"ארמון זרים מעיר" - מעון שעשו בעירך שהחריבוה תתן ארמונותיה חורבן אשר לעולם לא יבנה