רש"י על ישעיהו יג כב

<< | רש"י על ישעיהופרק י"ג • פסוק כ"ב |
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וענה איים באלמנותיו" - ויגורו חתולים בארמנותיו

"וענה" - כמו וענתה שמה (הושע ב) ומעונותיו טרפה (נחום ב) ויש לפרש עוד וענה לשון עניית קול

"ותנים" - יענו בהיכלי עונג שלהם

"וימיה" - ימי טובתה לא ימשכו כי כבר הובטחו ישראל (ירמיהו כט) לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם ואותה פקידה על ידי כורש מלך פרס שיטול המלוכה מבבל אחר דריוש המדי כי שניהם מדי ופרס נתחברו עליהם והתנו ביניהם אי מינן מלכי מנייכו אפרכי