רש"י על ישעיהו טז יד

<< | רש"י על ישעיהופרק ט"ז • פסוק י"ד |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ועתה דבר ה'" - לקרב את הפורענות להם

"בשלש שנים כשני שכיר" - בשביל שלש שנים שסייעו את סנחריב כשצר על שומרון ועזרוהו בלי בצע כאלו היו לו שכירים לפיכך ונקלה כבוד מואב בין כל שאר המונו של סנחריב ששיטפם בשבי מתוך אותו החיל וילך לו וכן מפורש בסדר עולם שטף עמונים ומואבים שהיו מסייעין אותם כשצר על שומרון שלש שנים לקיים מה שנאמר שלש שנים כשני שכיר וגו' ועוד יש לפרש שלש שנים כשני שכיר שלש שנים נגזרו עליכם לאורך זמן אבל מצומצמין יהיו ולא תאחר עוד הפורענות כאשר ידקדק השכיר בשני שכירותו לצמצם

"ונקלה כבוד מואב" - בעיני כל המון סנחריב הרב

"ושאר" - פליטה הנשארת למואב

"מעט מזעיר" - תהיה

"לוא כביר" - לשון רוב