רש"י על ישעיהו טז ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"יגורו בך נדחי" - בני ישראל הבורחים

"הוי סתר למו" - כי גם את תדעי נפש הנודדים מה היא צרתם

"כי אפס המץ" - המץ שלך עשרך וכבודך שהיה לך על ידי צאנך ובקרך שאת מוצצת מהם חלב וחמאה

"כלה שד" - לשון שדים המספיקין חלב כמו (לקמן ס) ושד מלכים תינקי

"תמו רומס" - הבהמות שלך הרומסות בארצך