מ"ג ישעיהו טז יד


יד. וְעַתָּה דִּבֶּר יְהוָה לֵאמֹר בְּשָׁלֹשׁ שָׁנִים כִּשְׁנֵי שָׂכִיר וְנִקְלָה כְּבוֹד מוֹאָב בְּכֹל הֶהָמוֹן הָרָב וּשְׁאָר מְעַט מִזְעָר לוֹא כַבִּיר.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ועתה דבר יהוה לאמר בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב בכל ההמון הרב ושאר מעט מזער לוא כביר

מנוקד: וְעַתָּה דִּבֶּר יְהוָה לֵאמֹר בְּשָׁלֹשׁ שָׁנִים כִּשְׁנֵי שָׂכִיר וְנִקְלָה כְּבוֹד מוֹאָב בְּכֹל הֶהָמוֹן הָרָב וּשְׁאָר מְעַט מִזְעָר לוֹא כַבִּיר.

עם טעמים: וְעַתָּ֗ה דִּבֶּ֣ר יְהוָה֮ לֵאמֹר֒ בְּשָׁלֹ֤שׁ שָׁנִים֙ כִּשְׁנֵ֣י שָׂכִ֔יר וְנִקְלָה֙ כְּב֣וֹד מוֹאָ֔ב בְּכֹ֖ל הֶהָמ֣וֹן הָרָ֑ב וּשְׁאָ֥ר מְעַ֛ט מִזְעָ֖ר ל֥וֹא כַבִּֽיר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה דבר ה'" - לקרב את הפורענות להם

"בשלש שנים כשני שכיר" - בשביל שלש שנים שסייעו את סנחריב כשצר על שומרון ועזרוהו בלי בצע כאלו היו לו שכירים לפיכך ונקלה כבוד מואב בין כל שאר המונו של סנחריב ששיטפם בשבי מתוך אותו החיל וילך לו וכן מפורש בסדר עולם שטף עמונים ומואבים שהיו מסייעין אותם כשצר על שומרון שלש שנים לקיים מה שנאמר שלש שנים כשני שכיר וגו' ועוד יש לפרש שלש שנים כשני שכיר שלש שנים נגזרו עליכם לאורך זמן אבל מצומצמין יהיו ולא תאחר עוד הפורענות כאשר ידקדק השכיר בשני שכירותו לצמצם

"ונקלה כבוד מואב" - בעיני כל המון סנחריב הרב

"ושאר" - פליטה הנשארת למואב

"מעט מזעיר" - תהיה

"לוא כביר" - לשון רוב

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ועתה", החריץ ה' דברו וגבל להם זמן כי "בעוד שלש שנים" מצומצמות "כשני שכיר" שהם שלש שנים, וכשיעור שהשכיר חיילותיו לסנחריב בהלחמו על ישראל.

"ונקלה כבוד מואב", הכבוד שי"ל ע"י "ההמון הרב" שלו, "וישאר" ממנו "מעט מזער" מעט מן כל שהוא, וגם המעט הזה "לא כביר" לא יהיה חזק באיכות:


ביאור המילות

"מעט מזער". מעוטא דמעוטא, וכביר מורה הפלגה, ולרוב בא על החוזק, וכן פה המעט הזה בכמות לא יהיה חזק באיכות:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושאר" - השארית שיהיה לו הנה יהיו מעט מזער לא הרבה ישארו וכפל הדבר להמעיט

"ונקלה" - כבודו יהיה נקלה ונבזה עם כל ההמון הרב שיש לו כי לא יועילו לו

"כשני שכיר" - ר"ל מצומצמות כשכיר הזה המצמצם בשני שכירתו

"ועתה דבר ה'" - עתה הוסיף לקבוע זמן

מצודת ציון

"ונקלה" - מלשון קלות

"ההמון" - ענין עם רב ולתוספת ביאור אמר הרב

"מזער" - ענינו כמו מעט כמו כתר לי זעיר (איוב ל"ו)

"כביר" - ענין רבוי כמו יתן אוכל ל מכביר (שם)