רש"י על ירמיהו לו ה

רש"י על ירמיהו • פרק לו
ה • י • טז • כ • כב • כג • כה • לב • 


"עצור" - בבית הכלא