רש"י על ירמיהו לו לב

רש"י על ירמיהו • פרק לו
ה • י • טז • כ • כב • כג • כה • לב • 


"דברים רבים כהמה" - מתחלה היו שלש אלפא ביתין איכה ישבה איכה יעיב איכה יועם והוסיף עליה אני הגבר שכל אות משולשת בה