רש"י על ירמיהו כב יד

"בית מדות" - בית גדול כמו אנשי מדות (במדבר יג) שיש בהן מה למדוד

"וקרע לו" - והרחיב לו אחרים הגיהו וקרע לו ופתח לו וכן ותקרעי בפוך (לעיל יד) קרעת שמים ירדת (ישעיהו סג) כולן לשון פתיחה

"וספון בארז" - מסכך הגג בארזים

"ומשוח בששר" - ומצייר בסממנים ת"י בששר צבע הוא ממין הציורים ל"א ומשוח בששר כמו חוט המשחה (אליינאנ"ט אנשינופל"א בלע"ז)