רש"י על ירמיהו כב יא

<< רש"י על ירמיהו • פרק כב
ג • ו • ז • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • 


"אל שלום" - הוא צדקיהו וכך נקרא (בדברי הימים א ג) והרביעי שלום וקראו רביעי למלכות בבני יאשיהו שבתחלה מלך יהואחז ואח"כ יהויקים ואחריו יהויכין ואחריו צדקיהו

"אשר יצא" - ואע"פ שלא יצא עדיין מתנבא עליו כאלו יצא