רש"י על ירמיהו יב יג

רש"י על ירמיהו • פרק יב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • 


"זרעו חטים וקוצים קצרו" - התפללו ולא נתקבלה תפלתם למה לפי שלא נרו להם ניר תשובה ומעשים טובים לכך זרעו אל קוצים ספר שנקוד בו זרעו בחירי"ק הזיי"ן שיבוש הוא

"נחלו" - ל' חולי נחלו במכאובם וצעקתם לפני ולא יועילו

"מתבואותיכם" - ממעשיכם