רש"י על ירמיהו ה יב

רש"י על ירמיהו • פרק ה >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כב • כד • כה • כו • כז • כח • ל • 


"ויאמרו לא הוא" - לא מן קדמוהי אתיא עלנא טבתא